USKRS – Pobjeda uskrslog Gospodina!


Blagoslov mira i nade uskrslog Gospodina Isusa bio sa svima nama!

 

„Ovo je dan što ga učini Gospodin… Gospodnje je to djelo“ (Ps 118, 24. 23). Dan u kojem je spomen na veličanstveno djelo, temelj kršćanskoj vjeri koji se ne može uzdrmati niti pomaknuti  – istina ispovijedanja: «Krist uskrsnu od mrtvih!»

 

+ Evo na blagdan Uskrsnuća Gospodina našega, okolnosti koje nas trenutno okružuju zbog koronavirusa, čini da se bogoštovlja ne provode uobičajeno. Okupljeni i ovim načinom, s molitvom smo, da ispunjeni vjerom u Isusa iz Nazareta, koji je za sebe rekao: „Ja sam uskrsnuće i život!“  – uzmognemo okusiti nadu koja neće razočarati,  neka nas zahvati i ponese snaga Njegova uskrsnuća, u ovome danas i za vječno!

* Tako se zbilo onog prvog uskrsnog jutra, kako nalazimo izvještaj ev. Mateja; prije svitanja, u zoru trećega dana po smrti, prvi dan tjedna/nedjelja, dvije su Marije pošle pogledati grob. I tu gdje se čovjek osjeća najslabiji, najjadniji – a to je svakako grob, koji tako nijemo i neumitno razara životno u ljudskom biću, tu se dogodila vijest = najljepša i najuzvišenija: Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Nije ovdje, nego uskrsnu! Ne tražite Živoga među mrtvima! Ovdje je samo mjesto kamo su ga položili!

– Kamen je bio odvaljen, ne da bi Gospodin mogao izaći, nego da žene mogu vidjeti prazan grob = svjedočanstvo Uskrsnuća!  (dramatični je to bio prizor: anđeo koji silazi s neba, pristupio je grobu i otkotrljao kamen s vrata i sjeo na njega. Rimski stražari, ustrašeni pred blještavilom svjetla, od straha su bili van sebe i popadali po zemlji.)

Nebeski je glasnik tad progovorio i šalje žene da žurno pođu objaviti veličanstvenu vijest Njegovim učenicima. Gospodin je živ i pred njima ide u Galileju! Kad su pošle učiniti kako im je rečeno – pred njima se pojavio sam Gospodin, pozdravio ih, najvjerojatnije «Šalom», mir vama! Odgovorile su tako što su pale pred Njegove noge i poklonile se, prigrlile ga/dotakle! On nije bio privid, Uskrsli je stajao pred njima!

 – Tada su slijede riječi Uskrsloga: „Ne bojte se“!, po njima je ispunjenje i potvrda Njegove spasonosne misije. Krist je umro kao savršena žrtva za ljudske grijehe i tako pobijedio neprijatelja ljudskom rodu; grijeh i smrt! Evo poveznice križa «Dovršeno je» i uskrsnuća «Ne bojte se!»  Tada ih Gospodin šalje i daje obećanje da će Ga vidjeti u Galileji.  Kakav događaj!

– I dok nam poruka evanđeoskog navještaja otvara um i srce, neka nam Gospodin daruje milost kako bismo duboko u svom biću doživjeli radost i ljepotu uskrsnog dana. Neka se u nama razlije ona radost koju su doživjeli prvi Kristovi učenici u trenutku kad su ga vidjeli živa. Dajmo hvalu i slavimo Krista Gospodina koji je uskrsnuo od mrtvih! Blagoslovljeno bilo ime Njegovo!

Teolog 4 st. sv. Augustin je pisao: “Po muci je Gospodin prešao iz smrti u život, otvorivši put nama koji vjerujemo u njegovo uskrsnuće da bismo i mi prešli iz smrti u život”. Ap. Pavao je u poslanici Rimljanima navijestio: “Jer, ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, biti ćeš spašen” (Rim 10,9).

Po svojoj naravi, Kristovo uskrsnuće nadilazi sve naše slike i predodžbe. Na različite načine čovjekova je religiozna mašta zamišljala besmrtnost života, ali takvu perspektivu života koju nam Kristov Uskrs otvara nitko nikada nije mogao darovati, niti zamisliti. Zato se Uskrs ne zamišlja nego vjeruje. Uskrs je dar neba zemlji koji stvaralački obnavlja lice zemlje (v. Ps 104,30).

– Uskrsnuće Gospodina Isusa dogodilo se kako ap. Petar svjedoči: «Njega je Bog uskrisio. Tome smo mi svjedoci!» (Dj 2,24) Uskrsnućem se Gospodin potpuno posvjedočuje; tko On jeste., Njegova slava i veličina koju  «je imao kod Oca prije nego li je svijeta bilo», objavljuje se po uskrsnuću pred vidljivim i nevidljivim svijetom: «Isus Krist naš Gospodin, koji se uskrsnućem od mrtvih po Duhu Svetome pokazao kao Sin Božji sa svom vlašću!»  (Rim 1,4)

Stoga, hvalimo i slavimo Krista Gospodina koji je uskrsnuo od mrtvih, On je svojom smrću pobijedio grijeh i smrt i otvorio nam vrata u vječni život. Uskrs je dar Boga čovjeku koji čovjeku vraća izgubljenu bogosličnost, jer smo na lik Njegov stvoreni. (v. Fil 3,20-21). Mi vjerujemo da Uskrs daje potpuno nov smisao čovjekovu postojanju; otvara grobni kamen i raskida okove smrti, odnosi krivice, briše svaku nepravdu, raskrinkava svaku laž i licemjerje, ispunja svaku pravednost, nagrađuje svaku vjernost…

– Sukladno navedenom, ovdje nam valja koristiti termin/riječ koja ponajbolje izražava stvarnost Uskrsa – Pobjeda. Pobjeda u punom značenju: pobjeda je ljubavi, pobjeda istine, pobjeda pravde i mira, pobjeda vjere… U nju se slijevaju sve druge pobjede u kojima je bilo koji čovjek, otkada ga ima na kugli zemaljskoj nastojao u ljubavi, istini, pravdi i miru, a da u tome sam nije doživio uspjeh.

U zaključaku; zato nam je Uskrs i poziv – poziv na Pobjedu! Dragi prijatelji, svi želimo i trebamo pobjedu nad situacijom koja nas okružuje; neprilike koje prijete zbog globalnog zatopljenja, potresa, poplava, ova situacija s virusom ali ponajviše – treba nam pobjeda nad zlom grijeha i posljedicom grijeha – pobjeda nad vječnom smrti! Uskrs razbija sve okove koji su sputavali čovjeka i plašili ga, otvara vrata vječnom obzoru života. Čovjek može biti sudionikom te pobjede! Može ako se odazove pozivu Božjem na ponovno zajedništvo po Isusu Kristu, Sinu njegovu i našem Gospodinu.

– Nemoguće je da se krhkost ljudska odupre i ishodi tu željenu i nužnu pobjedu!, to nije naša osobna pobjeda, već pobjeda božanske Kristove moći u biću koje Njega vjeruje! Otpust i oproštenje grijeha nije samo čišćenje od grijeha, već i ulijevanje božanskog života. Pisao je ap. Pavao: “Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Isusa od mrtvih, oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama”(Rim 8,11).

Neka i naše uskrsno jutro bude ispunjeno ljubavlju i čežnjom za susretom s uskrslim Kristom, i milošću Njegovom. Tako da u našemu danas, u ovozemaljskom proputovanju postanemo dionici nebeske slave. Uskrs je novo stvaranje čovjeka koje zauvijek premošćuje onu smrtnu razdvojenost što je kroz grijeh ušla u svijet. Po uskrsnuću Kristovu imamo jamstvo da će On Uskrsli i nas uskrsnuti, da će oni koji umru u Kristu biti uskrišeni od mrtvih, u Dan Gospodnji. (Iv5,28-29, 2Sol2,1-12). Duh Sveti osnažio vjeru naših srca za ulijevanje božanskog života u bića svih koji će Gospodina vjerovati.

+ I nama je u našim prilikama na poziv Uskrsloga nužno poći u Galileju –  mnogi se mogu upitati gdje je naša Galileja, gdje ćemo susreti Isusa?

Susreti ćemo Ga među bolesnima i umirućima; među napuštenima i zaboravljenim, među napuštenom djecom i među mladima koji su krenuli krivim putem. Susreti ćemo ga među beskućnicima, siromašnim i gladnima koji se nalaze na rubu društvenog života! Pođimo! Valja nam činiti djela Uskrslog Gospodina. Ne Njemu se gradi sav naš čovjekov život, na Njemu nam je graditi naš osobni i zajednički prosperitet u ovome danas i za vječnost!

– U Njemu koji je bio, koji jeste i koji ponovo dolazi! – Uskrsli, živi Gospodin Isus Krist, blagoslovio sve nas mirom i nadom – Blagoslovljen Uskrs bio svima nama!     Amen.

Vukovar/Tordinci, 12. travnja 2020.

Matej Lazar Kovačević, nadglednik