Pastoralni Forum


Vinkovci, 26. – 28. listopada 2019., u pastoralnom centru Crkve Božje u RH, Vinkovci, K. Zvonimira 85., organiziran je i održan pastoralni forum na temu: Razumijevanje poziva i odgovornosti u službi!

Što bi to mogao kršćanin na početku 21. st. u našem društvu i globalnom svijetu na egzistencijalnoj razini činiti da odgovori zahtjevu Velikog naloga i da to djelovanje bude privlačno i učinkovito? Od Kristovih se učenika i nasljedovatelja traži nužno ostati odgovornima pozivu i poslanju Gospodnjem, te s druge strane razumijevati što im svijet i njihovi suvremenici progovaraju u svom traganju za istinom i smislom života.

Pozvani i poslani se ne bi trebali zaustavljati na uzgrednim stvarima, oni nose u sebi poruku spasenja, poruku vrijednosti kraljevstva Božjeg. Valja nam je hitno pronijeti svijetom. Ne možemo gubiti vrijeme na ono suvišno, vremenito, prolazno. Gospodin šalje svog Duha Svetog (Dj 1,8) po kome osposobljava svoje poslenike!, osnažuje ih jakošću, ljubavlju i razboritosti u izvršenju zadaće!
Možete poslušati i pogledati.
I.K.
11/19