Konferencija Crkve Božje u Republici Hrvatskoj 2013


Konferencija Crkve Božje u Republici Hrvatskoj održana je u Vinkovcima od 06. – 08. rujna 2013.
– tema: VAŽNOST VIZIJE (PDF pozivnica)
– Pogledajte više o konferenciji: