Božićna čestitka


Bozić 2019

Dragi u Kristu!
Pokrenuti događajem nebeske slave, pastiri su pošli na put do Betlehema. Vjerom su primili iskustvo prizora tako običnog i ljudskog, ugledali su „Dijete povijeno gdje leži u jaslama“. Pri ovom susretu, svjetlost koja se nad betlehemskim poljanama iznenada pojavila, rasvjetljuje njihova srca – za veliko Božje čudo. Evanđelist Luka opisuje: „Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.“ (Lk 2,11-12).

Čudo je to veliko, Bog učovječeni i tu nam je Božić događaj! Prorok Izaija navijestio je ovaj događaj riječima: „Evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel što znači: S nama Bog!“ (usp. Mt 1,23). Bog nam postaje bliskim i dohvatljivim u Djetetu u jaslama.

U Betlehemu susrećemo Spasitelja – Krista, Gospodina, koji svoj program stavlja u jednu rečenicu: »Dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju« (Iv 10,10). Ovozemna stvarnost u svekolikoj krizi neizostavno traži, poput betlehemskih pastira, otvoriti se iskustvu Božjeg čuda, u naručje svoje primiti Njega, Spasitelja i Gospodina!

Istinski slaviti Božić znači tražiti i primiti mir i htjeti ga dijeliti s bližnjima. Bog jest i može biti prisutan samo tamo gdje ljudi daju Njegovom miru i ljubavi svoje ruke i noge, svoj um i toplinu vlastitog srca. Po takvima Bog postaje vidljiv i dohvatljiv za bližnjeg, za brata čovjeka, napose za dobro svemu stvorenju Božjem!

Slavimo rođenje i Gospodina koji je Bog i čovjek s molitvom da po Njemu uzmognemo biti promicatelji Njegova utjelovljenja u društvenom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu.

O Božiću, 2019.