Blagdanska čestitka


Dragi u Kristu!
Evanđelist Luka opisuje navedeni događaj: „Danas vam se u gradu Davidovu rodio
Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži
u jaslama.“ (Lk 2,11-12). Čudo je to veliko, Bog učovječeni, i prorok Izaija navijestio
je ovaj događaj riječima: „Evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime
Emanuel što znači: S nama Bog!“ (usp. Mt 1,23 = Iz 7,14). Bog nam postaje bliskim i
dohvatljivim u Djetetu u jaslama.

Pismo nam objavljuje kako je dolazak Sina Božjega s nakanom „da potraži i spasi
izgubljeno“ (Lk 19,10), Bog je poslao na svijet Sina svoga da se svijet po Njemu spasi
(Iv 3,17). Ovozemna stvarnost u svekolikoj krizi neizostavno traži da se poput
betlehemskih pastira otvorimo iskustvu Božjeg čuda, valja nam prigrliti Spasitelja i
Gospodina!

Istinski slaviti Božić znači tražiti i primiti Njegov mir i htjeti ga dijeliti s bližnjima.
Bog jest i može biti prisutan samo tamo gdje ljudi daju Njegovom miru i ljubavi svoje
ruke i noge, svoj um i toplinu vlastitog srca. Po takvima Bog postaje vidljiv, osjetljiv
i dohvatljiv za bližnjeg, za brata čovjeka, napose za dobro svemu stvorenju Božjem!
Dijelimo s Vama radost u slavlju Gospodinova rođenja, upravljamo molitvu da po
Spasitelju i Gospodinu zajedno uzmognemo biti promicatelji trajnih vrijednosti u
društvenom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu.

Želimo Vam sretan Božić i blagoslovljenu 2019. godinu!

 

 

Dear in Christ!
Evangelist Luke describes this in this way, “Today in the town of David a Savior has been born to
you; he is Christ the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and
lying in a manger.” (Lk 2, 11-12)

It is a great miracle, embodied and humanized God, that’s Christmas as event! The prophet Isaiah
proclaimed this event by these words, “The virgin will be with child and will give birth to a son,
and will call him Immanuel – which means ‘God with us'”. (see also Mt 1,23) God becomes more
intimate and closer to us – within reach through Child in a manger. In Bethlehem, we meet Savior
– Christ, the Lord, who summarizes his mission in one sentence: “I have come that they may have
life, and have it to the full.” (Jn 10,10)

To celebrate Christmas in a true way means to search and receive peace with willingness to share
it with our neighbors. God is present and can be present only there where people are giving to His
peace their hands and legs, their minds and warmth of their hearts. Through such action, God
becomes visible and reachable to our neighbor, to our brother man, and above all to any good work
toward all God’s creatures.
Christmas 2018

We wish you and your family a Merry Christmas!
May strength of Christmas peace and joy fill your heart all the way through year 2019!