Biblija Plus


 

Pred vama je novo izdanje Biblije.

To nije novi prijevod budući da se koristi Šarićev prijevod u 4. popravljenom izdanju.

Svi znamo da je Biblija važna za kršćanski rast i odnos sa Isusom, ali kako bismo dublje zaronili u Riječ i razumjeli potreban je prije svega Duh Sveti, ali koji puta i dodatni alati. Često te alate nalazimo u knjigama, priručnicima, riječnicima, atlasima i sl., ali sada sve imamo u jednom u Bibliji Plus.

Biblija plus (Fire Bible u engleskom izdanju) nastala je kad je pastor Don Stamps kao misionar u Brazilu uvidio potrebu da kršćanskim pastorima providi Bibliju koja će ih usmjeriti i uputiti u njihovom propovijedanju, poučavanju te im pomoći u teološkom razumijevanju.

Glavna svrha Biblije Plus je voditi čitatelje do trajne vjere u sveto Pismo i posebno do dublje vjere u novozavjetnu apostolsku poruku što će rezultirati još većim očekivanjem novozavjetnog iskustva koje je moguće doživjeti zbog Kristove punine, koja živi u Crkvi i punine Svetog Duha, koji živi u vjerniku.

KONCEPT BIBLIJE PLUS – Biblija je podijeljena u tri dijela: početne stranice, biblijski tekst i završne stranice.

POČETNE STRANICE – Na kojima možemo naći slijedeće:

1. Sadržaj

2. Sadržaj članaka

3. Sadržaj karata, tabela i ilustracija

4. Kratice

5. Kako upoznati Boga

6. Autorov predgovor i posveta

7. Predgovor nakladnika

8. Upute za korištenje

Svaka Biblijska knjiga ima uvodni materijal koje pomažu u boljem razumijevanju knjige i podijeljen je u deset odlomaka:

1. kratak pregled

2. autor (ukoliko je poznat)

3. temu (temeljna poruka knjige)

4. vrijeme nastanka

5. pozadinu (više informacija o autoru, temi, izvornom jeziku i preporuku za daljnje čitanje)

6. svrhu (šire razumjevanje knjige i važnost u Božjem planu)

7. sažetak (omogućuje opće razumjevanje knjige razlažući svrhu)

8. posebne značajke (aspekti prema kojima se knjiga razlikuje od drugih i kako pridonosi Božjem djelovanju u svijetu)

9. ispunjenje u Novom zavjetu

10. plan čitanja (pojedine knjige kako bi se cijela Biblija pročitala u godinu dana)

BIBLIJSKI TEKST unutar kojega uz sam biblijski tekst nalazimo:

1. Podnaslovi poglavlja (nisu dio izvornog biblijskog teksta i korišteni su iz Biblije NIV, 1992., IBS)

2. Sustav usporednih navoda (nalaze se u središnjem stupcu i pružaju dodatne reference koji govore o sličnoj temi)

3. Fusnote (daje bolje razumjevanje prijevoda određenih riječi i njihove varijacije u izvornom jeziku i ekvivalente mjernih jedinica)

4. Bilješke za proučavanje (u kombinaciji s člancima i tematskim simbolima najvažnija je značajka Biblije Plus. One nadopunjuju Biblijski tekst i daju pojašnjenja i komentare.)

5. Članci o ključnim temama (govore o temama prevelikim za bilješke na dnu stranice, čiji je sadržaj na početku Biblije)

6. Tematski simboli (dvanaest je važnih tema koje se protežu kroz Bibliju

 Krštenje / ispunjenje Duhom Svetim

 Darovi Duha Svetog

 Plodovi Svetog Duha

 Iscjeljenje

 Vjera koja pomiče planine

 Svjedočenje

 Spasenje

 Drugi Kristov dolazak

 Pobjeda nad Sotonom i demonima

 Nadvladavanje svijeta i svjetovnosti

 Slavljenje

 Hod u poslušnosti i pravednosti

Karte, tabele i ilustracije (crno bijele karte, tabele i ilustracije nalaze se po cijeloj Bibliji Plus, ali svaki puta blizu teksta koji objašnjavaju.)

ZAVRŠNE STRANICE sadrže

1. Tabelu mjernih jedinica

2. Kazalo pojmova (omogućuje da brzo prođemo cijelu Bibliju Plus u potrazi za člankom, bilješkom za poučavanje ili informacije o različitim temama)

3. Kazalo tematskih simbola (12 posebnih tema kroz Bibliju spomenutih gore)

4. Konkordanca (je kazalo riječi biblijskih navoda vezano za određenu riječ ili kombinaciju riječi

5. Jednogodišnji plan čitanja

6. Karte u boji

Glavni urednik: Donald C. Stamps

Pomoćnik urednika: J. Wesley Adams

Urednički kolegij:Stanley M. Horton Th.D., William W. Menzies Ph.D., French Arrington Ph.D., Robert Shank A.B, D.H.L., Roger Stronstad M.C.S., Richard Waters D.Min., Biskup Roy L. H. Winbush M.Div.D.D.

Izdanje: Life Publishers International, Springfield, Missouri, USA

Korišten prijevod Ivana Evanđelista Šarića 4. Popravljeno izdanje, HBD, 2013. Zagreb

NIV konkordanca, Zondervan Corporation

Središnji stupac usporednih navoda Zondervan Corporation 1984.

Podnaslovi biblijskih poglavlja preuzeti New International Version, International Bible Society, 1992.

ISBN 978-0-7361-0599-6

Veličina: 24,5 x 17 cm, 1991 str.

 

(pripremio Zdravko Pazman, preuzeto s pev.com.hr)