Zar je Krist Razdjeljen? – ekumenska molitvena osmina


Crkva Božja je i ove godine sudjelovala u ekumenskim molitvenim osminama. Nadglednik Crkve Božje Kovačević, naglasio je kako je Gospodin put po kojemu možemo biti okrenuti jedni drugima. U Njemu smo poslani i pozvani čuti kako je On slušao, činiti kao je On činio i biti vidljivi znak Njegove mesijanske ljubavi. „Božje obećanje u Isusu, po nama postaje Bog s nama, na taj način smo autentični svjedoci evanđelja, Radosne vijesti i to nam je zajedničko poslanje. Tako čineći, ispovijedamo istinu da Krist nije razdijeljen“
Više; www.djos.hr, www.ika.hr (22.01.2014), www.djos.hr, www.ika.hr (25.01.2014).