Stručni skup vjeroučitelja „Suvremeni vjeroučitelj promicatelj suvremene nastave“


U organizaciji Saveza baptističkih crkava Republike Hrvatske (SBC RH) i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) u Crikvenici je od 17. do 19. ožujka 2023. godine održan Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka „Suvremeni vjeroučitelj promicatelj suvremene nastave“.

Na skupu je sudjelovalo 50-tak vjeroučiteljica i vjeroučitelja iz crkvi reformacijske baštine: Saveza baptističkih crkvi, Evanđeoskih pentekostnih crkvi, Kristovih crkvi, Crkve Božje te drugih crkvi. Na stručnom seminaru promišljalo se što sve sačinjava suvremenima vjeroučitelje, koji bi trebali biti sposobni aktivno promicati suvremenu nastavu te koliko su sposobni suočavati se s temama i izazovima koje donosio suvremeni svijet.

U petak, 17. ožujka, Irena Mihaljević, učiteljica razredne nastave i Svjetlana Mraz, teologinja održale su uvodno predavanje na temu „Ukorak s vremenom“, gdje su govorile o nekoliko praktičnih izazova koje pred vjeroučitelje postavlja današnji svijet, kao što su mogućnosti dostupnosti informacija, razvijena digitalizacija, javno izlaganje osobnih života, stvaranje virtualnih prijateljstava, sve veća prisutnost relativnosti u sustavima vrijednosti, sve izraženija sloboda izbora u svim područjima života te borba za pravo na osobnu sreću te o načinima kako se suočavati s njima.

U subotu, 18. ožujka, mag. theol. Filip Grujić, pastor Baptističke crkve Zagreb održao je dva predavanja, „Izazovi suvremene kulture“ i  „Pomoć u potrazi za identitetom“, kroz koja je nastojao potaknuti na promišljanje i preispitivanje  izazova koje donose suvremene kulture, posebno iz kršćanske perspektive.

Kroz predavanja pastor Grujić je govorio o nekim aktualnim pitanjima  s kojima se suočavaju vjeroučitelji i vjeroučenici, kao što su pitanje relativizma sustava vrijednosti, gdje nema univerzalne istine, već samo perspektive gledanja prema istini, kao i samodefiniranja istine, odnos prema rodnoj ideologiji i problemu samoidentifikacije te odnos prema naglašavanju prava na slobodi izbora u svemu.

Predavanja je pastor Grujić zaključio riječima zapisanim u Evanđelju po Ivanu 17,13-19.

A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.

U popodnevnim satima održane su radionice „Digitalni alati u nastavi vjeronauka, koju je vodila Danijela Horvat, prof. hrvatskog jezika i književnosti, „Metode Aktivnog poučavanja u nastavi vjeronauka“, koju je vodila Arna Bogešić, učiteljica razredne nastave, „Odvažiti se na terensku nastavu“, koju je vodila Marija Buljat, vjeroučiteljica te „Timski rad učenika na projektu“, koju je vodio Timotehy I. Špičak, diplomirani teolog.

Na završnom bogoštovlju, u nedjelju, 19. ožujka, pastor Špičak je vodio službe Pashalne večere i Posljednje večere. Upoznao je sudionike seminara s osnovnim dijelovima Pashalne večere, tzv. Seder večere, a čitanjem biblijskih tekstova i poruka sudjelovali su i pojedini sudionici seminara.  Pastor Špiček je pojasnio, između ostalog, kako je pojam seder hebrejskog podrijetla i označava obrednu večeru za najveći židovski blagdan Pesah, tj. Pashu i sastoji se od 14 dijelova.

Na seminaru su predstavljeni pojedini materijali i projekti te je tako Rujana Časni iz Udruge za evangelizaciju djece (Child Evangelism Fellowship) u Hrvatskoj  predstavila materijale za evangelizaciju djece, kao što su materijali za predškolsku djecu i uskrsne lekcije, dok je vjeroučitelj Ivan Lovaković predstavio materijal „Tumačenje biblijskog zapisa“, koji je namijenjen, kao pomoćno sredstvo, srednjoškolskom vjeronauku te je predstavio teme koje se navode u materijalima.

Slavljenje je tijekom seminara vodio Tim za slavljenje sastavljen od glazbenika iz više crkvi.

Robert Bogešić

(preuzeto sa pev.com.hr)