Središnje molitveno bogoslužje u Osijeku


Sudjelujući na središnjem molitvenom bogoslužju u Osijeku koje se održalo 24. siječnja u kapucinskoj crkvi sv. Jakova, među ostalim Matej Lazar Kovačević, nadglednik/biskup pozdravio je prisutne:

Dragi u Kristu! Ovogodišnja molitvena osmina nadahnuta je tekstom poslanice svetog Petra Apostola koji osvješćuje kršćanima pozvanost i poslanje „Naviještati silna djela Gospodnja!“ (usp. 1 Pt 2, 9-10)

Čudo je to spasenja, milosrđa udijeljenog u Isusu Kristu da oni koji su bili bez položaja, društvo grešnika koji su zasluživali sud, sada su vjerom u Krista, u povlaštenom položaju – po cijelom svijetu pronositi i naviještati Evanđelje! Preduvjet aktivnosti u djelu Gospodnjem, nalogom Uskrslog nužno uključuje ispunjavanje Božjom snagom – Duhom Svetim, kako o tome čitamo u Dj 1,8. Ovdje je riječ o stvarnoj preobrazbi u novi oblik postojanja, iz grijeha u pravednost, iz smrti u život, život u domeni Kristove sile i gospodstva! Mi „u Kristu“ – punina kršćanskog identiteta, s pozivom smo Njegove pripovijesti – činiti djela istinske ljubavi!

Naš svijet je svijet isključenja i sukoba, zbrke i straha, svijet trpljenja i beznađa. Da bi kršćani imali ikakvog utjecaja ili išta mijenjali u takvom okruženju, u naravi nam je biti „sol zemlji i svjetlo svijetu!“ Evanđeoska poruka time je utjelovljena u konkretnom činu; opraštanju, pomirenju, dobrodošlici i nadi! Jer naše okolnosti i vrijeme traže od svih nas – ljubav, traže jedinstvo, zajedništvo i solidarnost.

U zaključku: Kršćansko poslanje može se vršiti samo u tijesnoj povezanosti s Kristom u blagoslovu Duha Svetog! Tako nam je poći i nositi Radosnu vijest spasenja, pa i pod cijenu trpljenja. Sve to – ne iz nekakve vlastite pobude, ne očekujući nagradu, već jednostavno vršeći svoje kršćansko poslanje – svjesni da činimo Božje djelo! Spomenimo se primjera svetog Pavla apostola koji svjedoči da je sebe učinio slugom sviju, i dodao je: „Sve činim poradi evanđelja!“ Sav život apostola Pavla bio je slika Isusova života, Njegova djelovanja i propovijedanja, bio je sav posvećen navještaju Radosne vijesti, navještaju spasenja i milosrđa koje je Bog objavio u Isusu Kristu. (usp. 1Kor 9, 16-19)

Zato nam je moliti: Gospodine, ojačaj nas svojom milošću i krijepi snagom Duha Svetoga da mi uključeni u poslanje uzmognemo ljubavlju i jedinstvom doprinositi naviještanju djela Tvojih! U Tvome ljubljenom Imenu molimo!, Amen!

(01/2016, I.K.)