Solidarnost u riječi i djelu!


socijalna_trgovina_vukovar10. listopada ove godine – na Dan beskućnika, koji se obilježavao i u Vukovaru, na okruglom stolu u Civilnom centru grada Vukovara predstavnici Hrvatske mreže za beskućnike, prezentirali su primjere pozitivne prakse u zaštiti života beskućnika u svojim gradovima, kao i mjere koje poduzimaju njihove lokalne zajednice u cilju suzbijanja siromaštva.

Za zajednicu vjernika Crkve Božje – crkvena općina Vukovar i misijske postaje Kristove Crkve Vukovar, David Kovačević i Vladimir Pšenko, zajedno s Danijelom Vugom, koordinatorom udruge “RCCG Dom Nade”, sudjelovali su na ovome skupu i riječju i djelom!

Ovom prilikom naši predstavnici su Socijalnu samoposlugu Vukovara otvorenu za najpotrebnije donirali paketima hrane i higijenskim potrepštinama. Potaknuti solidarnošću prema bližnjemu u potrebi, valja nam djelovati u skladu poziva Gospodina Isusa: “Bijah gladan, i dadoste mi jesti”. (Mt 25,35)

Bio je to susret prijatelja Vukovara, koji zajednički nastoje Boga učiniti vidljivim u gradu. “Gospodinu pozaima tko je siromahu milostiv…” (Izr 19,17)

(10/10/2014, Matej Lazar Kovačević. Foto 1 preuzet sa fb;Hrvatska mreža za beskućnike)

Solidarnost_u_rijeci_i_djelu_Dan_Beskucnika