Sjednica Nacionalnog vijeća Crkve Božje u RH


Sjednica Nacionalnog vijeća Crkve Božje u RHVinkovci, 09. travnja 2016. – U pastoralnom centru u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 85, održana je sjednica Nacionalnog vijeća Crkve Božje u RH. Sjednici su prisustvovali suradnici i voditelji odbora misije, vjeronauka, sestrinskog rada, odbora za mlade, etičko povjerenstvo i info odbor.

U skladu s odredbama Statuta Crkve Božje u RH, potvrđena su imenovanja za navedene odbore, izabrani su i potvrđeni voditelji odbora. Za voditelja misijskog odbora je izabran i postavljen David Hvala. Produžen je mandat Davidu Kovačević za voditelja vjeronaučnog odbora. Na mjesto voditeljice sestrinskog odbora je izabrana i postavljena Maja Pavlović. Za voditelja odbora mladih, izabran je i postavljan Matej Ivankovac. Na mjesto voditelja etičkog povjerenstva je izabrana i postavljena Magdalena Kaposta a voditelj info odbora s produženim mandatom je Ivan Kovačević.

Sjednica je zaključena s promišljanjem kako su planovi, programi i ljudski resursi vremeniti ali nakane Božje trajne. U molitvi i s očekivanjem smo zajedničkog angažiranja u korist Njegova kraljevstva. Suradništvo i jedinstvo su nužnost življenja unutar Kraljevstva Božjeg ako želimo i nadalje vidjeti događaje Božjeg spasenjskog zahvata među nama!

14.04.2016 Matej Lazar Kovačević, nadglednik