Održan Ekumenski kolokvij na KBF-u u Đakovu


26-01_ekumenski_kolokvij6Prvi Ekumenski kolokvij na KBF-u u Đakovu održan je 25. siječnja 2016. u Dvorani biskupa Strossmayera. Uvodnu riječ i pozdrave uputio je dekan Ivica Raguž. Pozvao se na biskupa Strossmayera koji je provodio ekumenski dijalog i istaknuo kako ovaj kolokvij treba voditi dvostruka misao – žalost i tuga u kojoj se drži da je Krist razdijeljen, a također je važna i radost u vidu ekumenizma koji predstavlja želju i strast za jedinstvom.

Prvo predavanje održao je mr. David Kovačević pod naslovom Naviještati silna djela Božja kao rezultat za razumijevanje vlastitog identiteta bez ugroze drugoga i drugačijega.

Istinsko kršćanstvo mora biti upoznato s riječima Pozvani naviještati silna djela Gospodnja (1Pt 2,9) jer se time stavlja naglasak da je upravo Bog onaj koji poziva, a u sadržaju naviještanja trebaju biti djela i karakteristike Onoga koji poziva. Vrhunac poziva je u dolasku Isusa Krista koji postaje izvor i uzor kršćanske egzistencije. Čovjek se može upoznati sa samim sobom tek kada usmjeri pogled ka Kristu, naglasio je mr. Kovačević upućujući da je istinska bit čovjeka djelovati kao individuum, Božje dijete te je upućen kolektivu, zajednici.

Osvrćući se na aktualnu izbjegličku krizu, rekao je kako pravi kršćanin u takvim trenutcima svoje djelovanje usmjerava prema kolektivu, a to je svojstvo koje zadobiva već spomenutim pogledom u Krista.

Završavajući predavanje predavač se pozvao na riječi Miroslava Volfa – da spremnost prihvaćanja drugoga proizlazi iz Božje spremnosti prihvaćanja nas samih, a sve to vodi ka pozitivnom ekumenskom dijalogu.

(01.2016., preuzeto sa; http://www.djos.hr)