Najava – Pastoralni forum


PASTORALNI FORUM 26. – 28. listopada 2019.

Tema : Razumijevanje poziva i odgovornosti u službi,

Govornici:Dr. Stephen P. Darnell, Nadglednik Crkve Božje u Europi
Dr. Jonathan Augustine, Regionalni nadglednik Crkve Božje

Mjesto : Pastoralni centar Vinkovci, K. Zvonimira 85
Kontakt: cog@vu.t-com.hr

”  Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i
Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio!
Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta .” ( Mt 28,19-20 )

Ove riječi obično se nazivaju Kristovim Velikim nalogom ( Njegova
primarna zapovijed, uputa i zadatak s autoritetom da se isti izvrši ). Zapovijed se
odnosi na sve Njegove nasljedovatelje u svakoj generaciji. Svima nam je
nositi Kristovu poruku svim narodima i kulturama.

Što bi to mogao kršćanin na početku 21. st. u našem društvu i globalnom
svijetu na egzistencijalnoj razini činiti da odgovori zahtjevu Velikog naloga
i da to djelovanje bude privlačno i učinkovito? Od Kristovih se učenika i
nasljedovatelja traži nužno ostati odgovornima pozivu i poslanju
Gospodnjem, te s druge strane razumijevati što im svijet i njihovi
suvremenici progovaraju u svom traganju za istinom i smislom života .

Pozvani i poslani se nebi trebali zaustavljati na uzgrednim stvarima, oni
nose u sebi poruku spasenja . Valja nam je hitno pronijeti svijetom. Ne
možemo gubiti vrijeme na ono suvišno, vremenito, prolazno. Gospodin
šalje svog Duha Svetog ( Dj 1,8 ) po kome osposobljava svoje poslenike!,
osnažuje ih jakošću, ljubavlju i razboritosti u izvrešenju zadaće!

Spomenimo se primjera svetog Pavla apostola koji svjedoči i predstavlja
sebe slugom sviju , pozvan za apostola i izabran za Evanđelje koje je Bog
objavio u Isusu Kristu, svemu stvorenju!, ( usp. Rim 1,1-7 ). Nije mario za
svoj život; samo da završim svoju trku i službu koju primih od Gospodina
Isusa, da posvjedočim evanđelje Božje milosti . ( usp. Dj 20,24 )

Crkva Božja u RH
Matej Lazar Kovačević, nadglednik