MOLITVENI TJEDAN U 2015


Molitveni tjedan– Uz Božju pomoć ulazimo u Novu građansku 2015. godinu. Okupljeni za ovo bogoslužje trebamo osobno i zajednički izraziti Bogu hvalu za prošlu, a za nastupajuću, zapjevati: „Budi s nama Gospodine!, u skladu s obećanjem; „Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti!“ (Heb 13,2/2 5) – da bismo pouzdano ispovijedali: „Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može!“ (Ps 118,6)

– Neka nama, našima bližnjima i čitavom svijetu bude radosna, mirna, sretna i blagoslovljena. Blagoslivljati čovjeka ili osobu znači zazivati na nju Božju ljubav, milost, brigu. Želimo li nekome zdravlje, uspjeh, sreću, životnu radost, dug i plodan život, vječno spasenje – mi ga blagoslivljamo, to znači želimo da mu Bog to i podari.

– Riječ „blagoslov“ i „blagoslivljati“ nalazimo već na početku stvaranja, u knjizi Postanka. Bog tako blagoslivlja prve ljude, muškarca i ženu, blagoslivlja živa bića u vodama i na zemlji, blagoslivlja usjeve, čovjekov rad, njegovo putovanje itd. Pozvan je i čovjek, kao Božji suradnik, zahvaljivati i moliti Božji blagoslov. I u mnogobrojnim Psalmima spominju se blagoslovi ljudi, mjesta, događaja, pothvata. Evo samo nekih zaziva: „Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstva Njegova“ (Ps 103,2) ili „Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas“ (Ps 67,2). Bog sam, jer je suveren, određuje okvir, sadržaj, način i domet blagoslivljanja kad taj čin prepušta čovjeku. A blagoslivljati, bilo da to čini Bog ili čovjek u Njegovo ime, znači zazivati Božju blizinu, naklonost, zaštitu, pogled, mir, obilje, na ljude, živa bića, mjesta …!

– Kronološko vrijeme sada postaje kαiroξ

Pojam „punina vremena“ označava dovršenje mesijanskog ili eshatološkog vremena koje na potpun ili savršen način zatvara dugo razdoblje iščekivanja. Kronološko vrijeme sada postaje kαiroξ postaje vrijeme milosti i spasa. Bog „odasla Sina svoga“ da u krilu žene uzme ljudsku narav. On se tako ukorjenjuje u povijesnu zbilju jednog naroda, da se podloži Zakonu, jer samo tako može podložnike Zakona otkupiti i učiniti ih sinovima. Njegova je zadaća da zakonom ljubavi i cijenom vlastitog predanja i života prvo otkupi, a potom otkupljene učini po Duhu Svetom baštinicima Očeva posjeda i dobara.

Prvi dan Nove godine, svratimo misli na riječi: „u sebi pohranjivaše sve ove događaje i prebiraše ih u svome srcu“, zapisao je evanđelist Luka. (Lk 2,51-52) U ovoj rečenici smjerodavno je da svi nađemo put, način i program za naš osobni život i naše velikodušno djelovanje.

U Mariji, majci Gospodina našega nam je primjer; pozorno slušati riječ Božju, pohraniti je u naš život, u srce u unutarnje biće. Trajna je opasnost da sjeme Riječi i kod nas padne uz put, na kamenito tlo ili u trnje. Uložimo truda i napora, da tu Riječ u svom srcu ne čuvamo samo do izlaznih crkvenih vrata ili možda do kućnoga praga. Molitvu Bogu, koji u punini vremena odasla Sina svoga, uputimo na početku Nove godine – molitvu vjere i nade. Prijedlog/orijentacija za raspored u tjednu molitve:

ponedjeljak, 12. siječnja 2015. – osobna molitva, otvorimo svoje srce i dopustimo Bogu da bude naš Bog. Gospodar je svemira veličanstven i veliki, On to može biti u našem životu. Moleći se – Njemu vjerujmo, osobna vjera je pouzdanje u ispunjenje Božjih obećanja i uvjerenost u stvarnost o kojoj govori Božja Riječ. Slavi Ga i veličaj, tada se događa!, možeš ispovijedati; „Gospodin je Pastir moj …!“ Ps 23.

utorak, 13. siječnja 2015. – molitva za obitelj, za obitelj kojoj pripadaš. Molimo za obitelji naših prijatelja i sve obitelji našeg društva. S biblijskog stanovišta obitelj valja doživjeti kao srce najintimnijeg ljudskog susreta i središte najvećeg sklada, to je moguće kada u obitelji kao cjelini Bogu pripada središnje mjesto! U Knjizi Pnz 6,1-9 Mojsije je govorio narodu o Bogu te naglasio da Bog treba imati prvo mjesto u obitelji. Molimo za oblike djelotvorne ljubavi da se očituju svakodnevno u darivanju, brizi, odgovornosti, respektu u uzajamnom poštivanju.

srijeda, 14. siječnja 2015. – molitva za jedinstvo zajednice vjernika, čvrsto vjerujem da jedinstvo i zajedništvo nisu iluzija nego nužnost u dimenziji Božjeg kraljevstva! Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša. …Dj 4,32.

četvrtak, 15. siječnja 2015. – molitva za suradnike u djelu Gospodnjem, za biblijski utemeljeno učenje, djelatne u Njegovoj žetvi. Mt 9, 36-38. Kako bismo provodili miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti, valjano je moliti za sve koji su na vlasti. 1 Tim 2, 1-5.

petak, 16. siječnja 2015. – molitva za ispunjavanje i opremanje po Duhu Svetom, Dj 1,8 i Ef 5,18. Po Kristu, Duh Sveti je ključ života vjernika kako za spasenje, tako za posvećenje i djelatno svjedočanstvo.

subota, 17. siječnja 2015. – molitva za navještaj Radosne Vijesti, u skladu je Velikog naloga: „Pođite dakle, …!“ Mt 28,19. Nalog je važeći i Crkvi ovog vremena! Netko je promišljao: „…tako predočavati Krista u sili Duha Svetoga da ljudi kroz Njega dolaze k vjeri u Boga te da prihvate Krista kao svog Spasitelja i služe mu kao svom kralju u zajedništvu Njegove Crkve!“

Blagoslov Gospodina Isusa Krista bio s Vama!

(01/2015, Matej Lazar Kovačević, nadglednik)

 

“Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstva Njegova” (Psalam 103,2)