Konferencija u Kniebisu (Njemačka)


Kniebis, 28.-30. kolovoza, 2023. (Freudenstadt) u Njemačkoj, održana je konferencija vođa Crkve Božje na području Europe i Bliskog istoka u nazivu – AGREE 2023 and Bishop’s Council in Kniebis. Ovaj susret su inicirali predsjedavajući biskup, dr. Tim Hill, i predsjednik Billion Soul Network, dr. James Davis. Fokus konferencije bio je na Velikom poslanju, ev. Mt 28, 19-20; “Zato idite i činite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” 

Dr. Tim Hill, generalni nadglednik Crkve Božje, govorio je o posvećenosti zapovjedi Velikog poslanja, koristeći retke iz poslanice 1 Korinćanima 16, 13-15. Navedeni odjeljak je zaključna pouka ap. Pavla korintskoj crkvi. Snažno je pozivajuća: “Budite budni, čvrsto stojite u vjeri, ponašajte se hrabro, budite snažni!, a sve što rade da bude u ljubavi!” Veliko poslanje uključuje Crkvu, vjernika pojedinca u predanosti Isusu Kristu, u ljubavi prema svim ljudima, stajati u nauci Gospodnjoj i biti okrenuti misiji.

Valja istaknuti da je Dr. James O. Davis govorio o povezivanju (Networking) kao ključu za globalnu (opću) žetvu. Budući je žetva velika, nužno je svim nasljedovateljima Gospodina Isusa biti povezanima, kako bi Veliko poslanje dosezalo sve ljude, gdje god nas Bog pošalje. Crkva Gospodina Isusa je opremana za ovu zadaću, Veliko poslanje pokreće snaga Duha Svetoga i valja nam koristiti prilike i trenutak u kojem se nalazimo. 

Dr. Davis je također naglasio važnost molitve; posebno za pastore, vođe mladih, evanđeliste i misionare. O važnosti molitve je progovarao i Nick Park, nadlgednik Crkve Božje u Irskoj. Predstavio je molitvenu inicijativu 24/7 – cijelodnevna molitva sedam dana u tjednu. Nacionalne vođe su pozvane ohrabriti vjernike i pozvati ih da se pridruže inicijativi. 

Na ovoj konferenciji aktivno su sudjelovali i predstavnici Crkve Božje iz Hrvatske,  iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Poziv Velikog poslanja: “Činite učenicima”, “dok idete”, “krsteći” i “učeći” su način i poziv za sve nas, unatoč svih izazova našeg vremena – vjerno nasljedovati Gospodina Isusa. 

9/23 David Hvala, tajnik