Biti znakom blizine i ljubavi Gospodina Isusa


Zagreb, Amruševa 11
17. veljače 2018.

U redovitom subotnjem terminu od 18h održana je biblijska radionica naslovom „Ustani i hodaj!“ Okupljene je pozdravio đakon Crkve Božje David Kovačević, motivacijskim tekstom o razumijevanju Božjeg karaktera. U izazovima našeg vremena, nasljedovanjem Gospodina Isusa poziv nam je biti znakom Njegove blizine i ljubavi.
Evanđelist Ivan bilježi dirljivu epizodu susreta Gospodina Isusa s uzetim čovjekom, (Iv 5,1-18). Bolesni je čovjek 38 godina čekao svoj red na ozdravljenje na kupalištu Bethesda (kuća milosrđa) u Jeruzalemu. Gospodin ga je prolazeći ugledao, nije propustio priliku; jer on vidi čovjekovu bijedu.
To je bitna značajka djelovanja Gospodina Isusa jer je On utjelovljena Riječ (Iv 1,14) – On je milosrđe u punini! Nikoga ne previđa, nitko mu nije nesimpatičan, za one na margini društva i za sve ima pogled i srce. U sućuti i ispunjen ljubavlju, upitao je: „Želiš li ozdraviti?“ Odgovor bolesnog je dirljiv: „Nemam čovjeka koji bi me spustio!”  Tada je Gospodin Isus pozvao: „Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj!“ i čovjek je odmah ozdravio, uzeo svoju postelju i prohodao.
Tri imperativa kojima se Gospodin obratio uzetome, označavaju kraj njegovog dotadašnjeg egzistiranja i početak nove egzistencije: umjesto ležanja ustat će, umjesto neaktivnosti uzet će svoju postelju i sam brinuti o sebi i bližnjima, umjesto čekanja da mu netko dođe, dobiva nalog da hodi dalje u susret drugima.

– Djelokrug rada biblijskih radionica uz pružanje redovite socijalne podrške, usredotočen je tematski na učeništvo, molitvu, važnost Biblije u životu pojedinca i zajednice … Radosni smo i na odazivu studenata i drugih volontera koji spremno sudjeluju u svim djelatnostima biblijske radionice.

Naša je molitva vidjeti još mnoge koji će se odazvati pozivu solidarnosti prema potrebitim građanima i svjedočiti Božju blizinu i ljubav. Gospodin Isus je obećao da ćemo čuti: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.“ (Mt 25,34-36)

02/2018.
Ivan Kovačević

 (naslovna foto;rastimougospodinu.com, ostale fotografije dolje; Biblijska radionica „Ustani i hodaj!“ )